Onze online CRM dienst stelt elk bedrijf dat het gebruikt (onze klanten en Salesinteract zelf) in staat om marketing, verkoop en klantenservice-inhoud te creëren en te delen.
Het CRM kan ook worden gebruikt om verkoopgegevens over de verkooppijplijn van een bedrijf (bijvoorbeeld leads, Prospetc, klanten, deals, enz.) te organiseren.
De informatie die wordt toegevoegd aan het CRM, ofwel door sitebezoekers die hun contactgegevens verstrekken of wanneer een CRM-gebruiker de informatie toevoegt, wordt opgeslagen en beheerd op de servers van onze serviceproviders.
Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om contact op te nemen met bezoekers over hun interesse in de goederen of diensten van het bedrijf en om in contact te komen met het bedrijf.
Salesinteract biedt het CRM aan bij onze klanten voor hun eigen behoeften op het gebied van marketing, leadgeneratie en klantenservice, en we gebruiken het om tegemoet te komen aan de gerelateerde behoeften van Salesinteract.

Gebruik door Salesinteract

We gebruiken onze eigen CRM/dienst om webpagina’s te maken die mensen kunnen bezoeken om meer over Salesinteract te leren. Informatie die we verzamelen en beheren met behulp van CRM voor onze eigen marketing behoort ons toe en wordt gebruikt, bekendgemaakt en beschermd volgens dit Privacybeleid.

Gebruik door onze klanten

Onze klanten gebruiken het CRM om gegevens op te bouwen die zij kunnen gebruiken voor relatiebeheer, marketing, verkoop, laadgeneratie en klantenservice. Salesinteract heeft geen controle over de inhoud van deze gegevens of de soorten informatie die onze klanten kunnen kiezen om te verzamelen of te beheren met behulp van het CRM. Die informatie is van hen en wordt door hen gebruikt, bekendgemaakt en beschermd volgens hun privacybeleid en is niet onderworpen aan dit Privacybeleid. Salesinteract verwerkt de informatie van onze klanten op basis van onze overeenkomsten met onze klanten en we slaan deze op de servers van onze serviceproviders op, maar we hebben geen controle over de verzameling of het beheer ervan. Onze overeenkomsten met onze klanten verbieden ons om die informatie te gebruiken, behalve indien nodig om de CRM diensten te verstrekken en te verbeteren, zoals toegestaan door dit Privacybeleid en zoals vereist door de wet. We hebben geen directe relatie met personen die persoonlijke informatie aan onze klanten verstrekken. Salesinteract erkent dat u het recht heeft om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Onze klanten beheren en zijn verantwoordelijk voor het corrigeren, verwijderen of bijwerken van informatie die zij van u hebben verzameld met behulp van het CRM. Indien verzocht om gegevens te verwijderen, zullen wij binnen een redelijke termijn reageren. We kunnen samenwerken met onze klanten om hen te informeren over hun gegevensverzameling, verwerking en gebruik. Onze overeenkomsten met onze klanten verbieden hen om het CRM te gebruiken om gevoelige Informatie te verzamelen, te beheren of te verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door onze klanten van informatie die zij verzamelen in het CRM.

Salesinteract verzamelt informatie onder de leiding van zijn klanten en heeft geen directe relatie met de personen wiens persoonlijke informatie het verwerkt. Als u een klant van een van onze klanten bent en niet langer wilt dat een klant contact met ons opneemt die ons CRM dienst gebruikt, neemt u dan rechtstreeks contact op met de klant waarmee u contact hebt. We kunnen persoonlijke informatie overdragen aan bedrijven die ons helpen onze service te verlenen. Overdrachten naar volgende derden vallen onder de serviceovereenkomsten met onze klanten.

Salesinteract BV, gevestigd aan Boekenroodeweg 16
2111 HN Aerdenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.salesinteract.com

Boekenroodeweg 16
2111 HN Aerdenhout +31(0)202410771

Coen van der Kolk is de Functionaris Gegevensbescherming van Salesinteract Hij is te bereiken via coen@salesinteract.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Salesinteract verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en de reden waarom:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

– Bedrijfsnaam* (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf + facturatie)
– Adres* (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf + facturatie)
– Postcode* (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf + facturatie)
– Stad* (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf + facturatie)
– Provincie* (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf + facturatie)
– Land* (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf + facturatie)
– Telefoonnummer (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf)
– Website (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf)
– BTW nummer (Wordt gebruikt bij facturatie)
– Voornaam* (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf + facturatie)
– Achternaam* (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf + facturatie)
– Geslacht (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf)
– Standaard taal (Nodig voor juist functioneren van systeem)
– Tijdzone (Nodig voor juist functioneren van systeem)
– Wachtwoord* (Nodig voor juist functioneren van systeem (ww encryptie ism secure string))
– Structuur verkoopafdeling* (Nodig voor juist functioneren van systeem)
– Gebruik rangorde verkoopafdeling* (Nodig voor juist functioneren van systeem)
– Omschrijving bedrijf (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf)
– Bedrijfslogo (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf)
– Profiel foto (Wordt gebruikt bij communicatie naar klanten van dit bedrijf)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via personalrequest@salesinteract.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Salesinteract verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Salesinteract verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewaartijd Salesinteract accounts:
Volledige account gegevens worden bewaard zolang de gebruiker actief gebruikt maakt van het systeem. Wanneer de gebruiker aangeeft het account te willen verwijderen, zal na een cooling down periode van 7 dagen alle persoonlijk informatie van het account en de data daaraan vasthangend anoniem gemaakt worden. De anonieme data zal nog gebruikt worden voor statische gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Salesinteract verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salesinteract blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salesinteract gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/CRM en het jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website/CRM naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website/CRM optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij kunnen niet garanderen dat alle opties van de website/CRM optimaal blijven functioneren als cookies worden uitgeschakeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salesinteract en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Indien je in ons CRM werkt heb je ook de mogelijkheid om je eigen gegeven aan te passen of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar personalrequest@salesinteract.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Salesinteract wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Salesinteract neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via personalrequest@salesinteract.com. Salesinteract heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

[voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Persoonlijke data in bestanden:
Alle gesharede bestanden worden in EFS van AWS opgeslagen. Deze storage is niet van buitenaf toegankelijk en toegang tot de bestanden wordt bewaakt door de Salesinteract webapplicatie.

Backups:
Alle persoonlijke data wordt opgeslagen in RDS van Amazon. De RDS service maakt elke dag met een roulatie van 7 dagen een snapshot van de data. AWS zorgt voor de bescherming van deze data.
Salesinteract als verwerker:

Data opgeslagen in CRM:
Bedrijf:
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Stad
Telefoonnummer
BTW nummer
KvK nummer
RSIN
Bezoek adres (adres, postcode, stad)
Factuur adres (adres, postcode, stad)
Social accounts (website, linkedin, facebook, twitter)
Omschrijving
Bedrijfslogo

Contactpersoon:
Voornaam
Achternaam
Email adres
Telefoonnummer
Functietitel
Geslacht
Standaardtaal
Social accounts (linkedin, facebook, twitter)
Omschrijving
Profielfoto

Verwerkers voor Salesinteract:

Stripe (tbv abonnementsvormen & kostenberekening)
Gedeelde data
Email
Bedrijfsnaam
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Stad
Provincie
Land
BTW Nummer
Verwerkersovereenskomst: Ja, via accepteren algemene voorwaarden en Privacy statement

Factuursturen (tbv facturen)
Gedeelde data
Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Stad
Land
Telefoonnummer
Email
BTW Nummer
Taal
Verwerkersovereenskomst: Ja, via accepteren algemene voorwaarden en Privacy statement

Gebruik van navigatie-informatie

Wij gebruiken navigatiegegevens om de websites en het CRM te beheren en te verbeteren. We kunnen ook alleen of in combinatie met persoonlijke informatie navigatiegegevens gebruiken om u gepersonaliseerde informatie over Salesinteract te verstrekken.

Getuigenissen en opmerkingen van klanten

We plaatsen testimonials van klanten en opmerkingen op onze websites, die mogelijk persoonlijke informatie bevatten. We verkrijgen de toestemming van elke klant via e-mail voorafgaand aan het plaatsen van de naam en het getuigenis van de klant.

Gebruik van creditcardinformatie

Als u ons creditcardgegevens verstrekt, gebruiken wij deze uitsluitend om uw financiële kwalificaties te controleren en de betaling van u te incasseren. We gebruiken een externe serviceprovider om creditcardverwerking te beheren. Het is deze serviceprovider niet toegestaan om informatie die u verstrekt op te slaan, te bewaren of te gebruiken, behalve voor het enige doel van de verwerking van creditcards namens ons.

Social Media-functies

Onze websites bevatten functies voor sociale media, zoals de Facebook Like-knop en widgets, zoals de Share This-knop of interactieve miniprogramma’s die op onze sites worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze sites bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie correct te laten functioneren. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een externe partij of worden rechtstreeks gehost op onze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze functies. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid en andere beleidsregels van de bedrijven die deze bieden.

Externe websites

Onze websites bieden links naar andere websites. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of werkwijzen van deze andere websites. Het verstrekken van dergelijke links houdt geen goedkeuring in van onze andere websites, hun inhoud, hun eigenaars of hun praktijken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites, die onderhevig zijn aan privacy- en ander beleid dat ze kunnen hebben.

Hoe we informatie delen die we verzamelen
Dienstverleners

We gebruiken andere bedrijven en mensen om diensten te leveren aan bezoekers van onze Websites en CRM dienst. Onze klanten en gebruikers van de website en CRM dienst moeten mogelijk uw informatie met hen delen om u informatie, producten of diensten te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn het analyseren van gegevens of het uitvoeren van statistische analyses, het bieden van marketingassistentie, het verwerken van creditcardbetalingen, het aanvullen van de informatie die u ons verstrekt om u betere service te bieden en klantenservice of ondersteuning te bieden. In alle gevallen waarin wij uw informatie met dergelijke bedrijven/instanties delen, vereisen wij expliciet dat zij ons beleid ten aanzien van de verwerking van privacy- en klantgegevens bevestigt en zich eraan houdt.

Salesinteract-partners

Daarnaast kunnen we gegevens delen met vertrouwde partners om contact met u op te nemen op basis van uw verzoek om dergelijke berichten te ontvangen, ons te helpen statistische analyses uit te voeren of klantenondersteuning te bieden. Het is dergelijke derden verboden om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, behalve voor deze doeleinden, en zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te handhaven.

We werken samen met vertrouwde externe partijen om u co-marketingcontent aan te bieden waarvan wij denken dat ze relevant voor u is. Wanneer u zich bezighoudt met deze co-marketingpartners, zullen we u vertellen met wie we gegevens delen en een koppeling bieden naar het privacybeleid van de co-marketingpartner, zodat u meer te weten kunt komen over hoe u zich kunt afmelden voor de communicatie van de partner. Deze co-marketingpartners moeten zich houden aan ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

Corporate events

Als wij (of onze activa) worden overgenomen door een ander bedrijf, hetzij door fusie, overname, faillissement of anderszins, zou dat bedrijf alle door Salesinteract verzamelde informatie op de Websites en de CRM dienst ontvangen. In dit geval wordt u per e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom, gebruik van uw persoonlijke informatie en keuzes die u mogelijk heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Gedwongen openbaarmaking

We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken of openbaar te maken als dit wettelijk vereist is of als we redelijkerwijs geloven dat gebruik of openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te voldoen aan een wet, rechtbank verzoeken of juridische procedure.

5. Internationale overdracht van informatie
Internationale overdrachten binnen de entiteiten van Salesinteract

Om onze wereldwijde activiteiten te vergemakkelijken, dragen we informatie over naar Nederland of de Verenigde Staten en verlenen we toegang tot die informatie vanuit landen waar de aan Salesinteract gelieerde entiteiten activiteiten hebben voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.

Dit privacybeleid is van toepassing zelfs als we persoonlijke informatie naar andere landen overbrengen. We hebben passende voorzorgsmaatregelen genomen om te vereisen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven. Wanneer we informatie over u delen binnen en tussen verbonden entiteiten van Salesinteract, maken wij gebruik van standaard contractuele bepalingen inzake gegevensbescherming, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, en vertrouwen wij op de EU-VS. en Swiss-US. Privacy Shield Framework om de overdracht van informatie die we verzamelen uit de Europese Economische Ruimte en Zwitserland te beschermen. Zie onze Privacy Shield-melding hieronder voor meer informatie.

Internationale overdrachten aan derden

Sommige van de derde partijen die worden beschreven in dit privacybeleid, die ons diensten verlenen op basis van een contract, zijn gevestigd in andere landen die mogelijk geen gelijkwaardige privacy- en gegevensbeschermingswetgeving hebben voor het land waarin u woont. Wanneer we informatie van klanten in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland delen, maken we gebruik van de EU-VS. en Swiss-US. Privacyschildkaders, door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele clausules voor gegevensbescherming, bindende bedrijfsregels voor overdracht aan gegevensverwerkers of andere geschikte juridische mechanismen om de overdracht te beveiligen. Zie hieronder onze privacyschildkennisgeving.

Privacyschildbericht

Salesinteract neemt deel aan en heeft verklaard dat het voldoet aan de EU-VS. Privacy Shield Framework en de Swiss-US. Privacy Shield Framework. De volgende gelieerde entiteiten houden zich aan de principes van het Privacy Shield: Salesinteract Nederland. Salesinteract verbindt zich ertoe om alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen van de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland, afhankelijk van het Privacy Shield-raamwerk, te onderwerpen aan de toepasselijke Principes van het Framework. Ga voor meer informatie over het privacyschildraamwerk naar de privacyschildlijst van het Amerikaanse ministerie van handel op https://www.privacyshield.gov.

Salesinteract is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die het ontvangt in het kader van het Privacy Shield-kader en vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens hem optreedt als agent.

Mocht er een datalek ontdekt worden dan kan dit gemeld worden via dataerror@salesinteract.com